CISCO – Energia kompetencji

banner-projektowy-cisco-ek-poznanNumer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.01.2013 – 31.12.2013


Obszar realizacji projektu:

Województwo wielkopolskie

Grupa docelowa:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy – 100 osób.

Cel główny projektu:
Wyposażenie 100 pracowników i przedsiębiorstw w umiejętności z zakresu zarządzania sieciami, które pozwolą na dostosowanie kompetencji Uczestników Projektu do panujących warunków gospodarczych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Szkolenia z zakresu sieci informatycznych CISCO
    Szkolenia prowadzone były przez akredytowanych trenerów metodą warsztatową. Zakres kursu obejmował zagadnienia związane z projektowaniem i administrowaniem siecią LAN/WAN. Uczestnicy zapoznali się z niebezpieczeństwami występującymi w sieci opartej na technologii Ethernet oraz sposobami ochrony przed tego typu zagrożeniami.
  2. Szkolenia z zakresu Zielonego ICT
    Szkolenia prowadzone były metodą warsztatową. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia związane z rozwiązaniami przyjaznymi środowisku w branży ICT. Miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej Uczestników Projektu.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem
w zakresie projektów szkoleniowych
4067167,5
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych100100100
Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach
w ramach projektu
4067167
Liczba pracujących osób dorosłych u których nastąpił wzrost wiedzy
i umiejętności w zakresie zarządzania, konfiguracji i obsługi sieci
6068113,33
Liczba pracujących dorosłych osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym1012120
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym100100100

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.