e-kompetentni

Projekt "Bez barier"Numer i nazwa Priorytetu:
xyz.

Numer i nazwa działania:
xyz.

Numer i nazwa poddziałania:
xyz.

Okres realizacji projektu:
XX.XX.XXXX – XX.XX.XXXX

Obszar realizacji projektu:
xyz.
Powiaty: xyz.

Grupa docelowa:
xyz.

Cel główny projektu:
xyz.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. XYZ
  xyz.
 2. XYZ
  xyz:

  • xyz.
  • xyz.
 3. XYZ
  xyz.

Osiągnięte wskaźniki:

[table “X” not found /]

Instytucja Pośrednicząca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

XYZ

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.