Kwalifikacje na fali

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa  Działania:
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Numer i nazwa Poddziałania:
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:
01.06.2014 – 28.02.2015

Obszar realizacji projektu:
Województwo podkarpackie
Powiaty: bieszczadzki, jasielski, krośnieński, sanocki

Grupa docelowa:
Wsparcie skierowane było do osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu Rozwoju Sportu i Kultury Fizycznej w Nowym Targu – filia w Chmielowie na podstawie umowy o pracę. 100 % Uczestników Projektu musiało posiadać uprawnienia ratownika wodnego, pozwalające na uczestnictwo w szkoleniach zawodowych przewidzianych w projekcie.

Cel główny projektu:

Podniesienie potencjału rozwojowego w obszarze usług turystycznych Stowarzyszenia Rozwoju Sportu i Kultury Fizycznej w Nowym Targu – filia Chmielów, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Coaching menadżerski
  Szkolenie prowadziło do wzrostu umiejętności zarządczych u 1 pracownika.
 2. Szkolenie z języka angielskiego
  Szkolenie prowadziło do wzrostu kompetencji komunikacyjnych u 24 pracowników PWOPR.
  Podwyższony poziom znajomości języka angielskiego potwierdzony został uzyskaniem certyfikatu TGLS u 24 pracowników.
 3. Szkolenie komputerowe
  Dzięki szkoleniu, Uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności obsługi komputera i programów na stanowisku pracy wymagającym spisywania rozliczeń, raportów, notatek służbowych i wysyłania poczty email.
 4. Szkolenie zawodowe

  1. Szkolenie z języka angielskiego
   Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji komunikacyjnych wśród 6 pracowników delegowanych na szkolenie z języka angielskiego branżowego, zakończone egzaminem.
  2. Szkolenia zawodowe
   Uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w poniższych szkoleniach:

   • OWD – Nurek wód otwartych
   • AOWD – Zaawansowany nurek wód otwartych
   • RESCUE – Nurek ratownik
   • DIVEMASTER
   • NAVIGATOR DIVER MSD – Nurek nawigator
   • DEEP DIVER – Nurek głęboki
   • NITROX DIVER – Nurek nitroxsowy
   • Szkolenie w zakresie technik linowych
   • Operator deski ortopedycznej
   • Ratownik na wodach szybko płynących i powodziowych
   • Ratownik sprzętu pływającego
   • Operator ewidencji wypadków
   • Żeglarz jachtowy

  Osiągnięte wskaźniki:

  [table id=26 responsive=collapse datatables_fixedheader=top datatables_fixedheader_offsettop=100 /]

  Instytucja Pośrednicząca:
  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

  Status projektu:
  Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.