Mobilność nauczycieli w kontekście rozwoju kompetencji zawodowych

Numer i nazwa Priorytetu:
III Wysoka jakość systemu oświaty

Numer i nazwa Działania:
3.3 Poprawa jakości kształcenia

Numer i nazwa Poddziałania:
3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Okres realizacji projektu:
01.02.2014 – 30.06.2014

Obszar realizacji projektu:
Województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie

Grupa docelowa:
20 nauczycieli szkół zawodowych, szkół profilowanych i techników kształcących uczniów w zawodach związanych z gastronomią i hotelarstwem.

Cel główny projektu:
Podniesienie kwalifikacji zawodowych Uczestników w zakresie realizowanych przez nich przedmiotów zawodowych; wymiana doświadczeń z zagranicznymi ośrodkami kształcenia zawodowego; wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o wiedzę oraz praktykę pochodzącą z innych krajów.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Przygotowanie językowe oraz kulturowe uczestników mobilności.
    Zajęcia miały na celu podwyższenie poziomu posługiwania się językiem angielskim na potrzeby wyjazdu do Pafos na Cyprze.  Uczestnicy zapoznali się z cypryjską kulturą, tamtejszymi zwyczajami i tradycją. Zostały im też przedstawione kwestie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na Cyprze.
  2. Zajęcia warsztatowe, panele szkoleniowe oraz wizyty studyjne realizowane w Pafos na Cyprze.
    Uczestnicy wzięli udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych, w trakcie których poruszono tematykę współczesnych trendów w gastronomii i hotelarstwie. Uczestnicy mobilności wymienili się doświadczeniami zawodowymi i rozwiązaniami stosowanymi w ich rodzimych krajach. W ramach wizyt studyjnych, Beneficjenci mieli szansę odwiedzić lokalne hotele i restauracje, dzięki czemu poznali specyfikę pracy w obszarze gastronomii na Cyprze.

Instytucja Pośrednicząca:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.