Strona projektu – Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

Data aktualizacji strony: 6 lutego 2021 roku

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” współfinansowany jest ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 432 333,00 zł.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt Nowe kwalifikacje – nowe możliwości skierowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego z miejscowości Busko-Zdrój Jędrzejów, Końskie, Staszów, Sandomierz;
  • osoby w wieku powyżej 18 roku życia;
  • osoby posiadające niskie kwalifikacje;
  • osoby kwalifikowane według statutu społecznego:
   • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
   • osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP
   • osoby pracujące
   • osoby bierne zawodowo

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Nowe kwalifikacje  – nowe możliwości” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.08.2020 r. do 28.02.2022 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r..

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

  • 03.01 – BHP – 20 godzin
  • 03.02 – Podstawy informatyki – 20 godzin
  • 03.03 – Projektowanie stron internetowych – 60 godzin
  • 03.04 – Projektowanie i administrowanie bazami danych – 100 godzin
  • 03.05 – Programowanie aplikacji internetowych – 140 godzin
  • 03.06 – Język obcy zawodowy – 20 godzin
  • 03.07 – Kompetencje personalne i społeczne – 10 godzin
  • 03.08 – Organizacja pracy małych zespołów – 10 godzina
  • 04.01 – BHP – 10 godzin
  • 04.02 – Podstawy informatyki – 20 godzin
  • 04.03 – Projektowanie oprogramowania – 50 godzin
  • 04.04 – Programowanie obiektowe – 98 godzin
  • 04.05 – Programowanie aplikacji desktopowych – 78 godzin
  • 04.06 – Programowanie aplikacji mobilnych – 98 godzin
  • 04.07 – Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych – 98 godzin
  • 04.08 – Testowanie i dokumentowanie aplikacji – 39 godzin
  • 04.09 – Język obcy zawodowy – 39 godzin
  • 04.10 – Kompetencje personalne i społeczne – 10 godzin
  • 04.11 – Organizacja pracy małych zespołów – 10 godzin

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

  • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji/kompetencji zawodowych
  • materiały dydaktyczne
  • catering
  • pendrive
  • egzaminy zawodowe

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Okrzei 5

27-600 Sandomierz

tel.: 601-488-735

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

W formie elektronicznej na adres:

nowekwalifikacje-nowemozliwosci@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

Harmonogramy w trakcie opracowania.

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 496 935.00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 432 333,00 zł

DOKUMENTY DO POBRANIA

HARMONOGRAMY