Strona projektu – Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

Data aktualizacji strony: 29 września 2020 roku.

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” (________________) realizowanego w ramach Programu ….

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby w wieku ….

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „STAŁA ŚCIEŻKA ZAWODOWA” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO od ….. do …… r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od ….. do …… r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
_________________

_______________

tel.: ____________________
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
_____________@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

Harmonogramy w trakcie opracowania.

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: _______________ zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: _______________ zł

PLIKI DO POBRANIA: