Pierwszy krok do lepszej przyszłości

banner-projektowy-pierwszy-krok-do-lepszej-przyszlosciNumer i nazwa Priorytetu:
VII Promocja integracji społecznej

Numer i nazwa Działania:
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Numer i nazwa Poddziałania:
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


Okres realizacji projektu:

04.01.2010 – 29.10.2010

Obszar realizacji projektu:
Województwo małopolskie
Powiaty: tarnowski, nowosądecki, gorlicki

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa małopolskiego w powiatach tarnowskim, nowosądeckim i gorlickim.

Cel główny projektu:
Celem projektu było zaktywizowanie zawodowe oraz integracja społeczna osób długotrwale bezrobotnych w tym kobiet z województwa małopolskiego.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

 1. Szkolenia komputerowe ECCC
  Szkolenia miały na celu przypomnienie problematyki oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu podstaw użytkowania komputera, a także posługiwania się Internetem. ECCC jest certyfikatem potwierdzającym umiejętności w zakresie załatwiania spraw urzędowych, wyszukiwania informacji oraz komunikacji za pomocą internetu.
 2. Szkolenie „Pracownik obsługi biurowej”
  Szkolenia pracownik obsługi biurowej objęło:

  • stenografię i pisanie na edytorze tekstu lub maszynie do pisania, operowanie przetwornikami słowa lub urządzeniami do wprowadzania danych,
  • obsługiwanie maszyn obliczeniowych księgowych i innych urządzeń biurowych,
  • wykonywanie obowiązków sekretarskich,
  • zapisywanie i przetwarzanie danych numerycznych dotyczących księgowości, statystyki, ubezpieczeń, finansów i innych dziedzin,
  • prowadzenie zapisów dotyczących działalności operacyjnej i koordynacyjnej, jak synchronizacja transportu pasażerskiego i towarowego,
  • wykonywanie prac urzędniczych, wypełnianie dokumentów, przyjmowanie i nadawanie korespondencji, korygowanie materiałów do druku.
 3. Szkolenie z języka angielskiego
  Szkolenie z języka angielskiego odbyło się razem ze szkoleniem komputerowym. Zajęcia prowadzone były w oparciu o metodę eklektyczną, pozwalającą zdobyć umiejętności radzenia sobie we wszystkich sytuacjach wymagających użycia języka obcego.
 4. Warsztaty aktywizujące
  Warsztaty obejmowały m.in. postrzeganie i prezentowanie własnej osoby, poznanie technik motywacyjnych, porady specjalisty w zakresie komunikacji werbalnej i mowy ciała, psychologii. Uczestnicy zapoznali się z metodami poszukiwania pracy, nauczyli się jak poprawnie pisać dokumenty aplikacyjne. Przy pomocy trenera wszyscy mogli przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Objęcie szkoleniem komputerowym 80 BO długotrwale bezrobotnych (48 kobiet i 32 mężczyzn)807593,75
Objęcie szkoleniem pracownik obsługi biurowej 80 BO długotrwale bezrobotnych (48 kobiet i 32 mężczyzn)806581,25
Objęcie szkoleniem z języka angielskiego 80 BO długotrwale bezrobotnych (48 kobiet i 32 mężczyzn)807593,75
Uczestnictwo w warsztatach aktywizujących 80 BO długotrwale bezrobotnych (48 kobiet i 32 mężczyzn)806480
Liczba BO, którzy ukończyli szkolenie komputerowe.6468106,25
Liczba BO, którzy ukończyli szkolenie pracownik obsługi biurowej6465101,56
Liczba BO, którzy ukończyli szkolenie z języka angielskiego.6468106,25
Liczba BO, którzy ukończyli w warsztatach aktywizujących.6464100
Liczba godzin szkolenia komputerowego40320800
Liczba godzin szkolenia zawodowego (pracownik obsługi biurowej)60480800
Liczba godzin szkolenia z języka angielskiego80640800
Liczba godzin warsztatów aktywizujących20160800
Wydanie certyfikatów ECCC dla BO którzy zdali egzaminy192192100
Wydanie certyfikatów dla BO, którzy ukończyli szkolenia645789,06

Instytucja Pośrednicząca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.