Wdrożenie starategii eksportowej dla HUMANEO

Numer i nazwa Priorytetu:
VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Numer i nazwa Działania:
6.1 Paszport do eksportu

Numer i nazwa Poddziałania:

Okres realizacji projektu:
01.08.2013 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Bułgaria, Turcja, Rumunia

Grupa docelowa:

Cel główny projektu:
Celem projektu był rozwój firmy HUMANEO poprzez eksport w oparciu o przygotowany Plan rozwoju eksportu przy wykorzystaniu co najmniej jednego z dwóch działań możliwych do wyboru w ramach Działania 6.1., które zostały rekomendowane w PRE.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy.
  2. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych oraz działania promocyjno-informacyjne.

Osiągnięte wskaźniki:

Nazwa wskaźnikaWartość docelowa wskaźnikaOsiągnięta wartość wskaźnikaStopień realizacji wskaźnika
Liczba zagranicznych imprez targowo-wystawienniczych, w których przedsiębiorca uczestniczył w charakterze wystawcy i/lub Liczba międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których przedsiębiorca uczestniczył w charakterze wystawcy i/lub liczba misji gospodarczych za granica, w których przedsiębiorca uczestniczył i/lub Liczba misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy66100
Liczba raportów opracowanych w ramach działania: wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych2121100
Liczba dokumentów/strategii/opracowań koncepcji stworzonych w zakresie działań wskazanych we wniosku000
Zakupione usługi doradcze w zakresie przygotowania Planu rozwoju eksportu11100
Wartość przychodów pochodzących z eksportu160000 zł160000 zł100
Udział eksportu w sprzedaży ogółem2,29%2,29%100

Instytucja Pośrednicząca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.