Wdrożenie starategii eksportowej dla HUMANEO

Numer i nazwa Priorytetu:
VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Numer i nazwa Działania:
6.1 Paszport do eksportu

Numer i nazwa Poddziałania:

Okres realizacji projektu:
01.08.2013 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu:
Bułgaria, Turcja, Rumunia

Grupa docelowa:

Cel główny projektu:
Celem projektu był rozwój firmy HUMANEO poprzez eksport w oparciu o przygotowany Plan rozwoju eksportu przy wykorzystaniu co najmniej jednego z dwóch działań możliwych do wyboru w ramach Działania 6.1., które zostały rekomendowane w PRE.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy.
  2. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych oraz działania promocyjno-informacyjne.

Osiągnięte wskaźniki:

[table id=38 responsive=collapse datatables_fixedheader=top datatables_fixedheader_offsettop=100 /]

Instytucja Pośrednicząca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.