Working Simply Altogether

Okres realizacji projektu:
01.03.2013 – 30.11.2013

Obszar realizacji projektu:
Terytorium państw należących do Grupy Wyszehradzkiej

Grupa docelowa:
Osoby po 50 roku życia , które straciły pracę z powodu swojego wieku zamieszkujące kraje realizujące projekt: Słowacja, Polska, Czechy, Węgry – przynależące do Grupy Wyszehradzkiej.

Cel główny projektu:
Celem projektu było wsparcie grupy docelowej oraz pomoc w znalezieniu nowych miejsc pracy. Umożliwiło to wymianę doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami, a także wspólne wypracowanie wskazówek pomocnych, osobom w wieku 50 +, w powrocie do aktywności zawodowej.

Zadania zrealizowane w ramach projektu:

  1. Warsztaty zorganizowane w Czechach i na Węgrzech, w których uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych instytucji partnerskich. Analizy rynku pracy w poszczególnych państwach dokonywane przez partnerów projektu umożliwia porównywanie sytuacji oraz korzystanie z dorobku pozostałych w zakresie polepszanie osób w wieku 50+ na rynku pracy.
  2. Konferencja zorganizowana przez  Humaneo, w trakcie której poruszono następujące tematy: sytuacja osób w wieku 50+ na rynku pracy w Polsce, aktywna polityka rynku pracy na rzecz zapobiegania wykluczeniu osób w wieku 50+, Uniwersytety III wieku – czyli edukacja osób starszych, przedsiębiorczość wśród seniorów jako sposób aktywizacji.
  3. Stworzenie publikacji będącej poradnikiem dla osób starszych dot. sposobów, jak skutecznie wrócić na rynek pracy oraz jakie mechanizmy mogą im to ułatwić. Poradnik przetłumaczony został na 4 języki i został kolportowany we wszystkich państwach  partnerskich.

Status projektu:
Zweryfikowany, rozliczony, zamknięty.