Strona projektu – „Z POWERem do zmian!”

Data aktualizacji strony: 29 marca 2021 r.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

 • jest osobą w wieku 18-29 lat,
 • jest osobą fizyczną, która zamieszkuje na obszarze subregionu Małopolska Zachodnia (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, uczą się lub pracują na obszarze subregionu Małopolska Zachodnia) tj. powiat chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki,
 • jest osoba bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy: 100% tych osób to osoby należące do kategorii NEET,
 • jest osobą pracującą, znajdującą się w trudnej sytuacji na rynku pracy
 • jest osobą niepełnosprawna
 • jest osobą o niskich kwalifikacjach,
 • jest osobą zamieszkującą miasta średnie lub miasta tracące funkcje  społeczno – gospodarcze tj. Chrzanów, Olkusz, Wadowice, Andrychów, Oświęcim, Trzebinia,
 • jest kobietą,
 • jest imigrantem/imigrantką; reemigrantem/reemigrantką , osobą odchodzącą z rolnictwa lub członkiem  ich rodziny,

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Z POWEREM do zmian!” realizowany jest przez Humaneo w okresie 1.09.2020 do 31.10.2022r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 09.2020 do 10.2022r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Szkolenia zawodowe – 88h/os.
Staże zawodowe – 3 miesiące/os.

Planowane wsparcie to np.:

 • Poradnictwo psychologiczne – 6h/os.
 • Warsztaty kompetencji społecznych – 16h/os.
 • Coaching – 14h/os.
 • lub inne wynikające z IPD

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe,
 • materiały szkoleniowe, catering,
 • egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • refundacja kosztów dojazdu i/lub kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Kolejowa 3
32-332 Bukowno
tel. 669 208 172
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W formie elektronicznej na adres: zpoweremdozmian@humaneo.pl

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

HARMONOGRAMY

PLIKI DO POBRANIA

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 999 040,94 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 949 088,89 zł