HUMANEO – Stowarzyszenie HUMANEO
 
NWszLJ: KOLEJNE ZAJĘCIA Z REINTEGRACJI

NWszLJ: KOLEJNE ZAJĘCIA Z REINTEGRACJI

Uczestnicy projektu „nie wykluczaj się z lepszego jutra” kontynuują zajęcia za zakresu opracowania ścieżki reintegracji. Spotkania potrwają do 22. stycznia!   Celem zajęć jest wspieranie Uczestników projektu w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych w społeczeństwie i na rynku pracy. Opracowanie ścieżki reintegracji dotyka tematu kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych oraz wzmocnieniem Uczestnika projektu […]

REINTEGRACJA WSPIERA AKTYWY ROZWÓJ ZAWODOWY

REINTEGRACJA WSPIERA AKTYWY ROZWÓJ ZAWODOWY

Przed Uczestnikami projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” kolejne zajęcia z zakresu opracowania ścieżki reintegracji. Celem zajęć jest wspieranie Uczestników projektu w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych w społeczeństwie i na rynku pracy.   Opracowanie ścieżki reintegracji dotyka tematu kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych oraz wzmocnieniem Uczestnika projektu w doświadczanych przez niego […]

NWszLJ: AKTYWIZACJA ZAWODOWA POPRZEZ REINTEGRACJĘ

NWszLJ: AKTYWIZACJA ZAWODOWA POPRZEZ REINTEGRACJĘ

Przed uczestnikami projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” zajęcia z zakresu opracowania ścieżki reintegracji.   Celem zajęć jest wspieranie Uczestników projektu w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych, kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych oraz wzmocnienie Uczestnika w doświadczanych przez niego zmianach podczas jego udziału w projekcie. Opracowanie ścieżki reintegracji służy także zachęcaniu Uczestników […]

KOLEJNE SZKOLENIE Z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

KOLEJNE SZKOLENIE Z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

Druga grupa Uczestników projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” rozpoczyna udział w szkoleniu z umiejętności miękkich! Dowiedź się więcej.   Każdy Uczestnik projektu weźmie udział w szkoleniu z umiejętności miękkich. Zakres tematyczny szkolenia to: rozwój umiejętności osobistych (m.in. podejmowanie decyzji, kreatywność ,zarządzanie czasem, pokonywanie problemów zewnętrznych), kształtowanie kompetencji interpersonalnych (m.in. praca w zespole, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, […]

MAMY KOLEJNE DWIE GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Z POWEREM DO ZMIAN”

MAMY KOLEJNE DWIE GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Z POWEREM DO ZMIAN”

Z radością informujemy, że w ramach projektu „Z POWERem do zmian” zrekrutowaliśmy kolejne dwie grupy Uczestników. Osoby biorące udział w projekcie jeszcze w grudniu rozpoczną korzystanie z bezpłatnych form wsparcia przewidzianych w ramach jego realizacji. Każdy z Uczestników przeprowadzi diagnozę swojej sytuacji zawodowej, a następnie przygotuje Indywidualny Plan Działania, który będzie realizować ze wsparciem doradcy […]

Z POWEREM DO ZMIAN: GRUDNIOWA AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Z POWEREM DO ZMIAN: GRUDNIOWA AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Grudzień tego roku upłynie bardzo aktywnie Uczestnikom projektu „Z POWERem do zmian”. Pierwsza grupa zrealizuje w tym miesiącu aż cztery formy aktywizacji zawodowej. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) to początek przygody w projekcie „Z POWERem do zmian”. Uczestnicy wspólnie z doradcą zawodowym przygotowali własny plan rozwoju kompetencji i kariery. Kolejnym krokiem jest pośrednictwo pracy. 6-godzinne […]

Skip to content