KdC-A!: KOLEJNE SPOTKANIA W RAMACH COACHINGU GRUPOWEGO

KdC-A!: KOLEJNE SPOTKANIA W RAMACH COACHINGU GRUPOWEGO

W terminie od 27.02.2021 do 04.03.2021 r. jedenastu Uczestników projektu rozpoczyna udział w coachingu grupowym w ramach projektu „Kierunek dla Ciebie – AKWTYIZACJA!”. Kolejne zajęcia coachingowe dla 3 grupy uczestników, łącznie 29 osób, odbywać się będą od 02.03.2021 do 08.03.2021 r..   Zgodnie z założeniami projektu każdy Uczestnik odbędzie 16 godzin zajęć w ramach grupowego […]

RUSZA POŚREDNICTWO PRACY I DORADZTWO ZAWODOWE

RUSZA POŚREDNICTWO PRACY I DORADZTWO ZAWODOWE

Już szósta grupa Uczestników projektu „Z Powerem do zmian” rozpoczyna udział w formach wsparcia takich jak doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. Przed Uczestnikami ważne spotkania, które pomogą im w rozwoju zawodowym i zwiększeniu swojej aktywności na rynku pracy.   Poradnictwo zawodowe w swoim zakresie uwzględnia porady zawodowe w bezpośrednim kontakcie z doradcą w zakresie wyboru […]

NOWA DROGA DO PRACY: JUŻ 3 GRUPY UCZESTNIKÓW

NOWA DROGA DO PRACY: JUŻ 3 GRUPY UCZESTNIKÓW

Tegoroczny luty jest bardzo aktywnym miesiącem dla Uczestników projektu „Nowa droga do pracy”. Już trzecia grupa osób bierze udział w bezpłatnych formach aktywizacji zawodowej.   Uczestnicy nowej grupy rozpoczęli udział w projekcie od identyfikacji indywidualnych potrzeb Uczestnika i opracowania Indywidualnego Planu Działania. Następnie odbyło się udzielane przez psychologa wsparcie motywacyjna. Kolejnymi formami wsparcia były indywidualne, […]

PRZED TOBĄ NOWE MOŻLIWOŚCI! WEJDŹ NA DROGĘ DO ZATRUDNIENIA

PRZED TOBĄ NOWE MOŻLIWOŚCI! WEJDŹ NA DROGĘ DO ZATRUDNIENIA

Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu „Droga do zatrudnienia” nadal trwa! Nie zwlekaj i już dziś zgłoś swój udział, aby skorzystać z wielu form wsparcia aktywności zawodowej.   W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z wielu form wsparcia. Wśród nich znajdują się: identyfikacja potrzeb uczestnika projektu oraz opracowanie IPD; grupowe warsztaty z zakresu poradnictwa […]

OSTATNIA SZANSA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

OSTATNIA SZANSA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

To już ostatnie dni rekrutacji do projektu „Droga ku zatrudnieniu”, który jest dużą szansą na zmianę sytuacji zawodowej dla osób w wieku 18-29 lat, które pozostają bierne zawodowo lub bezrobotne (niezarejestrowane w urzędzie pracy). Sprawdź jakie warunki musisz spełnić, aby dołączyć do grona uczestników! Projekt obejmuje osoby z obszaru miasta Elbląga oraz powiatów: braniewskiego, działdowskiego, […]

REINTEGRACJA W RAMACH PROJEKTU „NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA”

REINTEGRACJA W RAMACH PROJEKTU „NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA”

Uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” realizują opracowania ścieżki reintegracji. Spotkania w tym zakresie rozpoczynają się już 20. lutego. Dowiedz się więcej.   Celem zajęć jest wspieranie Uczestników w przezwyciężaniu trudności adaptacyjnych w społeczeństwie i na rynku pracy. Opracowanie ścieżki reintegracji dotyka tematu kryzysów związanych z doświadczaniem nowych sytuacji społecznych i interpersonalnych oraz […]

Skip to content