EŁK: COACHING, SZKOLENIA ZAWODOWE I STAŻ

Szukasz możliwości rozwoju zawodowego? Interesuje Cię coaching, szkolenia zawodowe i staż zawodowy? Poznaj szczegóły projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa”. Z przyjemnością informujemy, że rekrutacja do projektu trwa do 31.08.2020 r. Nie zwlekaj! Poznaj szczegóły projektu i weź w nim udział.

 

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
  • osoby pozostające bez zatrudnienia (tj. osoby bezrobotne długotrwale i osoby bierne zawodowo);
  • osoby, które ukończyły 18 rok życia;
  • osoby, które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze MOF Ełku (gmina miejska Ełk lub gmina wiejska Ełk)

Zakres pomocy czyli bezpłatne wsparcie udzielane w ramach projektu to:

  • indywidualne opracowanie ścieżki reintegracji oraz IPD,  
  • poradnictwo (psychologiczne/pedagogiczne/prawne/zawodowe),
  • coaching,
  • szkolenie z umiejętności „miękkich”,
  • szkolenie zawodowe i staż zawodowy.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa”, można je odebrać także w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres domowy. Zapraszamy!

 

Projekt „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie z UE wynosi 829 674,16 zł.