Grupa 1 zakończyła swój udział w projekcie

Z wielką radością informujemy, iż w ostatnich dniach uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” należący do grupy 1 zakończyli swój udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym INF.04 „Technik informatyk”.

Kurs został podzielony na jedenaście modułów, a ich łączny czas trwania wyniósł aż 550 godzin. Przez kilka ostatnich miesięcy uczestnicy poprzez aktywny udział w zajęciach mieli możliwość przyswajania wiedzy dotyczącej między innymi programowania aplikacji mobilnych czy też projektowania oprogramowania.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowe-kwalifikacje-nowe-mozliwosci/