Grupa 11 – poradnictwo zawodowe grupowe

Kolejni uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” niebawem rozpoczną swój udział w grupowych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te zostaną podzielone na 6 spotkań po 5 godzin i będą one miały za zadanie przygotować uczestników na następną formę wsparcia, którą będą bezpłatne szkolenia zawodowe.

Zakres tematyczny zajęć wygląda następująco:

1)  Informacje na temat instytucji, które mogą pomóc UP w podjęciu zatrudnienia

2)  Informacje o rynku pracy

3)  Określenie mocnych i słabych stron każdego z uczestników

4)  Autoprezentacja – warsztaty

5)  Rozwiązywanie konfliktów oraz asertywność

6)  Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – list motywacyjny oraz CV

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/droga-ku-zatrudnieniu/