Grupa 21 – szkolenie zawodowe

To już 21 grupa, która ruszyła ze szkoleniem zawodowym! W najbliższym czasie uczestnicy projektu „START do zatrudnienia!” wezmą udział w zajęciach z zakresu ,,Magazynier z obsługą klienta”, które będą odbywać się w Tomaszowie Mazowieckim.

Szkolenie będzie trwało 100 godzin, a po jego zakończeniu uczestnicy projektu podejdą do egzaminu zewnętrznego i uzyskają dokument potwierdzający nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/start-do-zatrudnienia/