GRUPA 6 I 7 ROZPOCZYNAJĄ WARSZTATY

Dnia 25.01.2020 r. grupa 6 oraz 7 rozpoczyna Warsztaty kompetencji społecznych – warsztaty „Chcieć to móc”, które łącznie liczą 24 godziny.

 

Zakres tematyczny warsztatów „Chcieć to móc”: zagadnienia związane z asertywnością, współdziałaniem i umiejętnościami współpracy, umiejętnościami komunikacyjnymi, umiejętnościami postępowania w sytuacjach konfliktowych i rozwiązywania konfliktów. Zakres tematyczny warsztatów „Zarządzanie czasem, czyli planowanie i organizacja czasu pracy”: sposoby na podniesienie swojej efektywności w pracy, metody wzmacniania motywacji oraz techniki organizowania pracy własnej.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Zrób krok w stronę aktywności”.

Humaneo realizuje projekt „ZRÓB KROK W STRONĘ AKTYWNOŚCI” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.