Grupa 7 rozpoczyna szkolenie zawodowe!

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” rozpoczną szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik biurowy z elementami e-commerce”. Głównym celem tej formy wsparcia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce już podczas odbywania 4-miesięcznego stażu zawodowego.

Szkolenie zostanie podzielone na kilkanaście spotkań, a pozytywny wynik egzaminu końcowego umożliwi uczestnikom uzyskanie dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia każda z osób biorących udział w projekcie będzie mogła liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.