Aktywizacja zawodowa i edukacyjna – Kuźnia fachowców

W tej części projektu (ZADANIE 3), uczestnicy z grup VIII, IX i X wezmą udział w warsztatach poszukiwania pracy wraz ze wsparciem grupowym, a także w szkoleniu ICT, obejmującym elementy praktycznej wiedzy z zakresu obsługi komputera i Internetu. Spotkania będą realizowane w Pasłęku. 

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy ruszają 27 lipca (grupa IX) oraz 8 sierpnia (grupy VIII i X). Podczas zajęć realizowanych w wymiarze 32 godzin będą poruszane kwestie związane z:

  • zasadami komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
  • profesjonalnym przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych,
  • analizą lokalnego rynku pracy,
  • autoprezentacją w kontakcie z pracodawcą,
  • najczęściej pojawiającymi się pytaniami podczas rozmów kwalifikacyjnych.

17 sierpnia (grupy VIII i IX) oraz 18 sierpnia (grupa X) rozpoczyna się natomiast szkolenie szkolenie ICT w wymiarze 96 godzin (16 dni x 6 godzin). Jego tematyka obejmie przede wszystkim podstawy obsługi komputera i Internetu. Warunkiem ukończenia szkolenia będzie przystąpienie do egzaminu ECCC i potwierdzenie uzyskanych kompetencji. 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami zajęć (ZADANIE 2.) dla poszczególnych grup uczestników projektu “Nowe Horyzonty”.