Diagnoza potrzeb i predyspozycji uczestników projektu

Uczestnicy projektu „Nowe Horyzonty” w grupach VIII, IX i X rozpoczynają indywidualne spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym w ramach diagnozy potrzeb i predyspozycji wraz z utworzeniem indywidualnej ścieżki reintegracji i indywidualnego planu działania (ZADANIE 1.). Zajęcia będą odbywać się w Pasłęku. 

 

14 lipca ruszają indywidualne spotkania z psychologiem, a każdy uczestnik weźmie udział w dwóch takich spotkaniach (po 2 godziny każde). Zakres tematyczny obejmuje między innymi:

  • diagnozę potrzeb i predyspozycji,
  • określenie słabych i mocnych stron uczestnika,
  • określenie deficytów umiejętności społecznych,
  • ocenę predyspozycji społeczno-zawodowych oraz ocenę motywacji.

ZADANIE 1. obejmie również spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, które zgodnie z harmonogramem rozpoczynają się w dniu 17 lipca. Ich najważniejszym celem będzie:

  • analiza ścieżki kariery,
  • informacja o zawodach poszukiwanych na rynku pracy,
  • diagnoza możliwości i predyspozycji zawodowych,
  • ocena stopnia oddalenia od ryku pracy,
  • określenie kierunków rozwoju zawodowego, możliwych do zastosowania kompetencji i uwarunkowań zdrowotnych, w tym pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami zajęć (ZADANIE 1) dla poszczególnych grup uczestników projektu „Nowe Horyzonty”.