Grupa I – połowa drogi za nami!

Informujemy, iż uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” należący do grupy I wzięli już udział w większości modułów przewidzianych w programie kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.04, który dotyczy projektowania, programowania i testowania aplikacji.

Aktualnie uczestnicy są w trakcie realizacji ósmego modułu pt. „Testowanie i dokumentowanie aplikacji”, którego przeprowadzenie zajmie łącznie 39 godzin. Tym samym uczestnikom pozostaną jeszcze do zrealizowania trzy ostatnie etapy:

1)  INF.04.09 – Język obcy zawodowy (39 godzin)

2)  INF.04.10 – Kompetencje personalne i społeczne (10 godzin)

3)  INF.04.11 – Organizacja pracy małych zespołów (10 godzin)

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowe-kwalifikacje-nowe-mozliwosci/