GRUPA I: PORADNICTWO ZAWODOWE GRUPOWE

W piątek 27 listopada uczestnicy projektu z grupy I rozpoczną zajęcia z poradnictwa zawodowego wspólnie z innymi uczestnikami. Będą pracować nad zmianą swojej sytuacji zawodowej, korzystając ze wsparcia specjalistów.

Działania w przypadku spotkań grupowych obejmują proces efektywnego uczenia się i poszukiwania twórczych rozwiązań podczas spotkań z innymi uczestnikami projektu. To także ocena samego siebie, swoich mocnych i słabych stron poprzez zdobycie umiejętności ułatwiających pełnienie ról społecznych i zawodowych.

Warto podkreślić, że wsparcie obejmuje także takie elementy jak ćwiczenia, scenki, symulacje, gry strategiczne dotyczące rynku pracy i omówienie mechanizmów nim rządzących.

Sprawdź harmonogram dla grupy I:
www.humaneo.pl