GRUPA I: PORADNICTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNIE

Kolejnym ważnym etapem dla uczestników grupy I projektu pn. „Nowa droga do pracy” są zajęcia indywidualne z obszaru poradnictwa zawodowego. Uczestnicy projektu skorzystają z ważnego wsparcia, które pomoże im wpłynąć na zmianę obecnej sytuacji zawodowej. Zajęcia rozpoczynają się we wtorek 24 listopada.

Jest to przede wszystkim wsparcie wspomagające proces poszukiwania pracy, wynikający z postawy uczestnika projektu, w tym z np. braku motywacji lub braku wiedzy na temat własnych kompetencji i zasobów. Ich uświadomienie może mieć ogromny wpływ na dalszy rozwój zawodowy, w tym na zdobycie i rozwijanie dotychczasowych kwalifikacji.

Sprawdź harmonogram dla grupy I:
www.humaneo.pl