GRUPA I: SZKOLENIE „SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA”

Etap szkolenia jest tym, na co czekało wielu uczestników projektu pn. „Nowa droga do pracy”. Grupa I swoje zajęcia wg harmonogramu rozpoczyna w poniedziałek 30 listopada. Tematyka szkolenia to „Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta”.

Szkolenia w formie zamkniętej odbywają się w wymiarze średnio 80h/grupę i zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami właściwego (lokalnego) rynku pracy, a także zgodnie z potencjałem uczestników. Zajęcia są jednocześnie dostosowane do wyników IPD, realizowanego w ramach zadania 1, i odpowiadają także na zapotrzebowanie na zawody wg barometru zawodów.

W tym przypadku grupa I uczestników projektu „Nowa droga do pracy” rozpoczyna szkolenie z zakresu „Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta”. Efektem działania będzie nabycie kwalifikacji i kompetencji, w tym konkretnych efektów uczenia się, uzyskiwanych podczas szkolenia. Potwierdzeniem uzyskanych w ten sposób kwalifikacji będzie weryfikowane poprzez przeprowadzony egzamin zewnętrzny. To także dodatkowy atut dla jego uczestników na dalszej drodze rozwoju zawodowego.

Sprawdź harmonogram szkolenia dla grupy I:
www.humaneo.pl