Grupa II – zajęcia z grupowego poradnictwa psychologicznego

W najbliższym czasie uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” należący do grupy II wezmą udział w spotkaniach grupowych z psychologiem, które pomogą im w zdiagnozowaniu ich potrzeb i potencjałów. Zajęcia te zostaną podzielone na 6 spotkań po 4 godziny, co daje łącznie 24 godziny na grupę.

Celem spotkań będzie między innymi diagnoza i przełamanie barier każdego z uczestników, zmiana postawy z biernej na czynną, wzmocnienie motywacji oraz zwiększenie wiary we własne możliwości. Ponadto każda z osób zostanie zapoznana ze sposobami radzenia sobie z niskim poczuciem wartości oraz z technikami przydatnymi przy rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/razem-przeciw-wykluczeniu/