Grupa IV – pośrednictwo pracy

W momencie zakończenia zajęć z poradnictwa zawodowego uczestnicy projektu „Nowa droga do pracy” należący do grupy IV wezmą udział w kolejnej formie wsparcia, a mianowicie w indywidualnych spotkaniach z pośrednikiem pracy. Każdy z uczestników weźmie udział w pięciu spotkaniach, które będą trwały łącznie 8 godzin.

Zakres tematyczny zajęć będzie obejmował następujące zagadnienia:

1)  Przeprowadzenie wstępnej indywidualnej rozmowy z uczestnikiem projektu, mającej na celu zebranie niezbędnych informacji w ramach wspólnego poszukiwania odpowiedniej pracy

2)  Przeprowadzanie kolejnych rozmów z uczestnikiem projektu adekwatnie do jego potrzeb

3)  Pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców i udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy

4)  Wspólne z uczestnikiem projektu przeglądanie ofert pracy (przedstawienie minimum 3 ofert na osobę)

5)  Definiowanie celu, zakresu działań oraz terminów realizacji poszukiwań ofert pracy przez uczestnika

6)  Informowanie uczestników projektu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na regionalnym/lokalnym rynku pracy

7)  Inicjowanie i organizowanie kontaktów uczestników projektu z pracodawcami

 

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowa-droga-do-pracy/