Grupa IV rozpoczyna pierwszą formę wsparcia

W najbliższych dniach kolejne osoby biorące udział w projekcie „Nowa droga do pracy” rozpoczną kilkugodzinne zajęcia ze specjalistami, które będą miały na celu identyfikację potrzeb uczestników projektu (m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania.

IPD będzie opracowywany przez doradcę zawodowego i Uczestnika Projektu. IPD będzie mieć na celu zdiagnozowanie potrzeb Uczestnika Projektu i jest dokumentem, który będzie zawierał:

  1. a) charakterystykę pomocy świadczonej uczestnikowi projektu, ułatwiającej podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu rozwiązania problemu zawodowego uczestnika projektu;
  2. b) zaplanowaną aktywność uczestnika projektu w kierunku zmiany umożliwiającej uzyskanie zatrudnienia;
  3. c) efekt ustaleń wyrażony w formie pisemnej, zawierający cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy ich realizacji po ustaleniu w trakcie pracy z uczestnikiem projektu.

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie.