Grupa V rozpoczyna szkolenie zawodowe!

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” rozpoczną szkolenie zawodowe, które będzie odbywać się w Skołyszynie. Głównym celem szkolenia będzie zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które zostaną wykorzystane w praktyce podczas odbywania 3-miesięcznego stażu zawodowego.

Szkolenie zawodowe zakończy się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj.