Grupa VI – Opracowywanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

Już niebawem uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” rozpoczną spotkania w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Dla każdego z uczestników przewidziano cztery godziny zajęć.

Zajęcia te będą miały na celu między innymi diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb uczestników projektu. Ponadto pomogą one w identyfikacji potrzeb i deficytu każdej z osób biorących udział w projekcie, pomogą też w zdiagnozowaniu przyczyn pozostawania bez zatrudnienia oraz w opracowaniu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/razem-przeciw-wykluczeniu/