Grupa VIII – grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych

Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla VIII grupy zrealizowany został w terminie od 28.03.2021 r. do 29.03.2021 r., natomiast w okresie od 26.03.2021 r. do 27.03.2021 r. wzięli udział w indywidualnych konsultacjach z prawnikiem.

Ponadto zakończono realizację wsparcia dot. godzenia życia zawodowego z rodzinnym dla 18 Uczestników Projektu w okresie od dnia 15.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. Również od dnia 01.04.2021 r. kolejni uczestnicy rozpoczęli indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.