Grupa VIII – zajęcia z IPD

W najbliższych kilku dniach uczestnicy projektu „Z POWERem do zmian!” należący do grupy VIII rozpoczną indywidualne zajęcia ze specjalistą, które będą miały na celu przede wszystkim opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Dla każdej z osób biorących udział w projekcie przewidziane zostały dwa spotkania po dwie godziny.

Powyższa forma wsparcia będzie kluczowa w kontekście dalszego uczestnictwa w projekcie, gdyż umożliwi ona identyfikację potrzeb każdej z osób, która bierze udział w projekcie, tym samym kolejne formy wsparcia zostaną również dostosowane do indywidualnych predyspozycji każdego z uczestników.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/z-powerem-do-zmian/