Grupa VIII – zajęcia z pośrednictwa pracy

W najbliższych dniach kolejni uczestnicy projektu „Stała ścieżka rozwoju” spotkają się z pośrednikiem pracy w celu zapoznania się z ofertami lokalnego rynku pracy. Oferty te zostaną dostosowane do indywidualnych kwalifikacji i kompetencji, które zostały zweryfikowane w trakcie realizacji pozostałych form wsparcia.

Na każdego z uczestników przewidziane zostały cztery dwugodzinne spotkania podczas których będą oni mieli możliwość skonsultowania swojej sytuacji zawodowej ze specjalistą. Zakres tematyczny przewidziany w programie zajęć to między innymi inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, przygotowanie CV i listów motywacyjnych oraz pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/stala-sciezka-rozwoju/