Grupa XI – kurs z zakresu „Tester oprogramowania”

Informujemy, że uczestnicy projektu „Akcja kwalifikacja” należący do grupy XI w ostatnich dniach ukończyli kurs z zakresu „Tester oprogramowania”. Zajęcia odbywały się w formie zdalnej i składały się z 7 spotkań po 6 godzin lekcyjnych.

Kursy kończyły się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Na czas odbywania kursu uczestnicy otrzymali komplet materiałów szkoleniowych oraz dydaktycznych.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/akcja-kwalifikacja/