Grupa XII – trwa szkolenie zawodowe

Informujemy, że uczestnicy projektu „Droga ku zatrudnieniu” należący do grupy XII są właśnie w trakcie kolejnej formy wsparcia, którą jest bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Pracownik biurowy z elementami kadr i płac”. Szkolenie to odbywa się w Elblągu i potrwa do 10 września.

Szkolenie to ma za zadanie przede wszystkim przygotować uczestników na ostatnią formę wsparcia, którą będą czteromiesięczne staże zawodowe. Przypominamy, że wcześniej w ramach projektu uczestnicy wzięli udział w kilku innych formach wsparcia, między innymi w zajęciach z poradnictwa zawodowego czy też w spotkaniach mających na celu opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/droga-ku-zatrudnieniu/