Grupa XV – zajęcia z IPD

W najbliższych dniach uczestnicy projektu „Z POWERem do zmian!” należący do grupy XV rozpoczną jedną z pierwszych form wsparcia, którą będą indywidualne spotkania ze specjalistą w ramach opracowywania Indywidualnego Planu Działania (IPD). Na każdego uczestnika przewidziane zostały dwa spotkania po dwie godziny.

Spotkania te przygotują uczestników na kolejne formy wsparcia, którymi będą między innymi zajęcia z poradnictwa zawodowego oraz szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Szkolenia te będą dostosowane do potrzeb oraz predyspozycji każdego z uczestników, które zostaną zdiagnozowane podczas spotkań w ramach IPD.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/z-powerem-do-zmian/