Grupa z Bidzin rozpoczyna realizację kolejnego modułu

Informujemy, że uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” z miejscowości Bidziny są właśnie w trakcie realizacji siódmego modułu kursu, którego tematyka obejmuje zagadnienia związane z kompetencjami personalnymi i społecznymi.

Realizacja tego modułu zajmie łącznie 10 godzin. Tym samym uczestnikom pozostanie jeszcze do zrealizowania ostatni moduł, a mianowicie „Programowanie aplikacji internetowych”. Przypominamy, iż kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym, a uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie będzie wiązało się z otrzymaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowe-kwalifikacje-nowe-mozliwosci/