Grupa z Ujazdu rozpoczyna realizację kolejnego modułu

Informujemy, że uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” z miejscowości Ujazd są właśnie w trakcie realizacji czwartego modułu kursu, którego tematyka obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i administrowaniem bazami danych.

Realizacja tego modułu zajmie łącznie 100 godzin. Tym samym uczestnikom pozostaną jeszcze do zrealizowania następujące moduły:

03.05 – Programowanie aplikacji internetowych – 140 godzin

03.06 – Język obcy zawodowy – 20 godzin

03.07 – Kompetencje personalne i społeczne – 10 godzin

03.08 – Organizacja pracy małych zespołów – 10 godzina

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowe-kwalifikacje-nowe-mozliwosci/