Grupowe poradnictwo psychologiczne dla uczestników projektu RPW

W terminie od dnia 22.10 do dnia 28.10.2021 r. kolejni uczestnicy projektu „Razem przeciw wykluczeniu!” wezmą udział w spotkaniach grupowych z psychologiem, które pomogą im w zdiagnozowaniu ich potrzeb i potencjałów.

Celem spotkań jest między innymi diagnoza i przełamanie barier każdego z uczestników, zmiana postawy z biernej na czynną, wzmocnienie motywacji oraz zwiększenie wiary we własne możliwości. Ponadto każda z osób zostanie zapoznana ze sposobami radzenia sobie z niskim poczuciem wartości oraz z technikami przydatnymi przy rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów.

Natomiast od dnia 06.10.2021 r. rozpoczęły się kolejne konsultacje w ramach indywidualnego poradnictwa prawnego i rodzinnego.