Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla kolejnych uczestników

Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla kolejnych dwóch grup zrealizowany został w terminie od 07.06.2021 r. do 08.06.2021 r. oraz w terminie od 09.06.2021 r. do 10.06.2021 r.

W okresie od 07.06.2021 r. do 15.06.2021 r. Uczestnicy Projektu wzięli udział w indywidualnych konsultacjach z mediatorem. Również od dnia 16.06.2021 r. kolejni uczestnicy rozpoczęli indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/wlasciwa-sciezka-aktywnosci-2/