Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla ostatnich grup

Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla ostatnich dwóch grup zrealizowany został w terminie od 09.07.2021 r. do 12.07.2021 r. oraz w terminie od 10.07.2021 r. do 13.07.2021 r.

W okresie od 16.07.2021 r. do 19.07.2021 r. kolejni Uczestnicy Projektu wzięli udział w indywidualnych konsultacjach z mediatorem.