HUMANEO UCZY JAK AKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY

Osoby bezrobotne i bierne zawodowo starając się uzyskać zatrudnienie i powrócić na rynek pracy często zmagają się z licznymi problemami. Stres, brak doświadczenia, czy też trudność w odnalezieniu się w nowej sytuacji dodatkowo potęgują strach przed rozpoczęciem aktywnego poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób chcących zwiększyć swoją aktywność na rynku pracy, Stowarzyszenie HUMANEO realizuje projekt „KIERUNEK -> PRACA”. Celem tego projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Uczestnicy projektu, zamieszkujący teren woj. małopolskiego, w ciągu minionych dwóch tygodni wzięli udział w warsztatach z zakresu proaktywnego poszukiwania pracy.  Każdy z uczestników odbył 24 godziny (3 spotkania po 8 godzin) grupowego poradnictwa zawodowego. Biorące udział w warsztatach osoby dokonały oceny własnej sytuacji na rynku pracy oraz analizy lokalnego i krajowego rynku pracy. Ważnym tematem warsztatów były metody proaktywnego poszukiwania zatrudnienia, jak i omówienie sposobu przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Omówiono także zagadnienia z zakresu autoprezentacji w kontakcie z pracodawcą oraz zasady prawidłowej komunikacji.

Uczestnikom projektu zapewniono catering, materiały biurowe, a także zwrot kosztów dojazdu.

Projekt „Kierunek -> PRACA” nr RPMP.08.02.00-12-0115/18 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie HUMANEO realizuje projekt w partnerstwie z firmą Pretender.

Przypominamy, że do końca stycznia trwa druga edycja rekrutacji do projektu „KIERUNEK -> PRACA”. Kolejne planowane są na przełomie marca i kwietnia oraz czerwca i lipca. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem projektu, które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Stowarzyszenie HUMANEO 
ul. Nawojowska 3
33-300 Nowy Sącz

e-mail: kierunekpraca@humaneo.pl

Zajęcia w ramach projektu „KIERUNEK -> PRACA”
fot. własne