IBCU: Działalność Innowacyjno-Rozwojowa

Jesteśmy gotowi na lepszą przyszłość! ????

Nasza misja w zakresie działalności innowacyjno-rozwojowej to przede wszystkim propagowanie nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym z zakresu informatyki i programowania, przy jednoczesnym uwzględnieniu ważnych aspektów transformacji ekologicznej i cyfrowej!

Czy wiesz, że…

Dążymy do stworzenia świata, w którym edukacja idzie w parze z ochroną środowiska, dlatego nasze rozwiązania są nie tylko nowoczesne, ale także zrównoważone! ????????

Dołącz do naszej społeczności, aby być częścią rewolucji edukacyjnej i przygotować się do wyzwań jutra już dzisiaj! ????

Materiał promocyjny stworzony w ramach przedsięwzięcia pn. „Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności” dofinansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

#InnowacjeEdukacyjne#TransformacjaCyfrowa#ZrównoważonyRozwój#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie#edukacja#projekty#Humaneo#IBCU