Strona projektu – „Impuls do działania”

Data aktualizacji strony: 09 grudnia 2019 r.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla 90 osób pozostających bez pracy w wieku 18 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na obszarze woj. łódzkiego na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3).

Charakterystyka grupy docelowej:

 1. 100% osób zamieszkujących obszary wiejskie woj. łódzkiego – 90 osób.
 2. 100% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 90 osób.
 3. 100% osób w wieku aktywności zawodowej, tj. 18-64 dla mężczyzn; 18-59 dla kobiet – 90 osób.
 4. 100% osób korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia jej wsparciem – 90 osób.
 5. 90% osób biernych zawodowo – 81 osób.
 6. 10 % osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – 9 osób.
 7. 100% osób w wieku aktywności zawodowej.
 8. minimum 60% kobiet – min. 54 osoby.
 9. minimum 4 osoby niepełnosprawne.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Impuls do działania” realizowany przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.05.2019 do 31.12.2020r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 1.05.2019 r. do 29.02.2020 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • określenie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej uczestników:
  • konsultacje z doradcą zawodowym (6h/os.)
  • konsultacje z psychologiem (4h/os.)
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych „Kuźnia optymizmu” (36h/grupa),
 • wsparcie indywidualne:
  • wsparcie psychologiczne (4h/os.)
  • wsparcie prawne i obywatelskie (6h/os.)
  • gospodarowanie budżetem domowym – grupowe (6 h/grupa)
 • wsparcie psychospołeczne „Orle gniazdo” (16h/grupa)
 • szkolenia z zakresu znajomości technik informacyjno-komunikacyjnych dla 30 osób (120h/grupa).
 • szkolenia zawodowe „Kuźnia fachowców” – indywidualne (średnio 80h/os.).
 • 3 miesięczne staże zawodowe dla 54 UP.
 • pośrednictwo pracy (6h/os.).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycia kompetencji zawodowych,
 • materiały dydaktyczne,
 • catering i przerwa kawowa podczas zajęć grupowych,
 • egzaminy zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
 • zwrot kosztów dojazdu.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Orla 23, lok. 3
90-406 Łódź

tel.: 605-540-276
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
malgorzata.mrozik@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 258 419,82 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 195 498,82 zł