INDYWIDUALNE SPOTKANIA PSYCHOSPOŁECZNE

Istotnym elementem wsparcia podczas projektu „Aktywizacja krok po kroku” są indywidualne spotkania psychospołeczne. W najbliższym czasie wezmą w nich udział uczestnicy z grup: VII, VIII, IX i X. 

 

Celem spotkań z psychologiem, które będą odbywać się w Godkowie i Pasłęku, jest diagnoza potrzeb i predyspozycji, określenie słabych i mocnych stron, w tym deficytów umiejętności społecznych oraz predyspozycji społeczno-zawodowych, a także ocena motywacji.  

Aktualne harmonogramy będą dostępne na stronie głównej projektu, a każdy uczestnik będzie poinformowany osobiście o terminie i godzinie spotkania z psychologiem.

Projekt „Aktywizacja krok po kroku” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk (Partner) w okresie od 01.01.2019 r. – 29.02.2020 r.

Odwiedź stronę główną projektu „Aktywizacja krok po kroku”.