Indywidualne zajęcia z pedagogiem

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu od dnia 21.10.2022 r. realizują indywidualne zajęcia z pedagogiem.

W ramach indywidualnych spotkań ze specjalistą poruszane zostaną takie tematy jak: szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny w tym problemy wychowawcze (głównie dotyczy napotykanych przez rodziców trudności w postepowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic–dziecko, problemu rozwodu rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci oraz problemy związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

Każdy z Uczestników/-czek odbędzie pięć spotkań z pedagogiem w wymiarze 2 h (łącznie 10 h/Uczestnika/-czkę).