Indywidualny trening kompetencji i umiejętności społecznych dla kolejnych uczestników

Z przyjemnością informujemy, że kolejni Uczestnicy Projektu rozpoczęli 13.03.2021 r., 16.03.2021 r., 18.03.2021 i 22.03.2021 r. zajęcia z psychologiem w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Następnie zrealizowane zostały spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu w okresie od dnia 15.03.2021 r. do dnia 25.03.2021 r.

Ponadto grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla VII grupy zrealizowany został w terminie od 20.03.2021 r. do 21.03.2021 r. Również od dnia 25.03.2021 r. kolejni uczestnicy rozpoczęli indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.