Informujemy, że nadal trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Siła cyfrowych kompetencji”.

Założeniem szkoleń jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin: Bliżyn, Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów, Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów, Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn. Szkolenia mają m.in. zachęcić „seniorów” i nie tylko, do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej), nauczenia swobodnego poruszania się w portalach społecznościowych, czy też ochrony swoich dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu. 

W szkoleniach mogą wziąć udział mieszkańcy ww. gmin w wieku powyżej 25 lat. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 120 godzin dydaktycznych. Szkolenia będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 🙂