Początki

Europejski Instytut Edukacji Informatycznej działał od 2005 roku. Początkowo zajmował się szkoleniami informatycznymi w standardzie ECDL, zdobywając szybko pozycję światowego lidera na rynku usług szkoleń informatycznych. W latach 2005-2008 Europejski Instytut Edukacji Informatycznej ściśle współpracował z Polskim Towarzystwem Informatycznym w zakresie promowania certyfikacji kompetencji komputerowych, zgodnie z międzynarodowym standardem ECDL. Pełnił rolę Centrum Egzaminacyjnego wszystkich modułów ECDL. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia PTI, zdobywając pierwsze miejsca w rankingach centrów egzaminacyjnych w Polce. W 2008r., co szósty certyfikat ECDL Advanced na świecie wydawany był przez nasze Centrum Egzaminacyjne. Prowadząc szkolenia i egzaminy w standardzie ECDL, mieliśmy kontakt z różnymi grupami odbiorców. Z dziećmi i młodzieżą, z pracującymi i bezrobotnymi, z nauczycielami, lekarzami i wieloma innymi grupami społecznymi i zawodowymi. Każda z tych grup miała swoje potrzeby i preferencje w zakresie szeroko pojętego kształcenia informatycznego. Jednak standard ECDL nie miał dostatecznie zróżnicowanej oferty, by sprostać oczekiwaniom różnych grup odbiorców i umożliwić indywidualizację procesu kształcenia. W 2009 r. rozpoczęliśmy promocję i wdrażanie nieznanego dotąd w Polsce standardu certyfikacji kompetencji informatycznych ECCC (European Computer Competence Certificate).  Standard ten, w polskiej rzeczywistości był propozycją całkiem nowego spojrzenia na certyfikację kompetencji informatycznych. Rozwiązaniem pozwalającym na kształcenie modułowe, umożliwiającym tworzenie ścieżek rozwoju i doskonalenia zawodowego, proponującym szereg informatycznych modułów branżowych, np. dla nauczycieli, pielęgniarek, pracowników sektora turystyki czy innych grup zawodowych. Standard ten z powodzeniem zakorzenił się w naszym kraju. Dziś możemy powiedzieć, ze wydaliśmy już ponad 100 tysięcy certyfikatów ECCC. Swoją pozycję w rankingach szkoleń indywidualnych zawdzięczamy w dużej mierze przygotowaniem kilku tysięcy trenerów i egzaminatorów z sektora IT, z których usług korzysta dziś wiele firm szkoleniowych.


Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC to różnorodność obszarów, modułów i poziomów certyfikowanych umiejętności. Oferuje ścieżki edukacyjne, dostosowane do potrzeb konkretnych grup odbiorców, umożliwia samodzielne komponowanie własnych ścieżek rozwoju przez indywidualnych odbiorców. Oprócz modułów ogólnych, oferuje szereg modułów specjalistycznych, skierowanych do nauczycieli, m.in.: Multimedia w dydaktyce, Komputer w edukacji wczesnoszkolnej, e-Nauczanie, Technologie interaktywne, inne. Moduły ECCC spotkają się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony nauczycieli, co mogliśmy stwierdzić prowadząc m.in. szkolenia dla 4 000 nauczycieli w woj. podlaskim (w ramach projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”, 8.1.1. POKL).


Przez cały okres działalności Instytutu byliśmy i jesteśmy w stałym kontakcie z pracodawcami, szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami pomocy społecznej i rynku pracy. Wciąż obserwujemy zmieniające się potrzeby i oczekiwania związane z procesem kształcenia i potwierdzania kwalifikacji. Doświadczenia w kontaktach z tymi Instytucjami ugruntowały nas w przekonaniu o potrzebie stworzenia jednolitego standardu certyfikacji kompetencji zawodowych VCC (Vocational Competence Certyficate). Sukces tego przedsięwzięcia do dziś napawa nas optymizmem i pozwala jasno patrzeć w przyszłość. Zmiana kierunku działań spowodowała zmianę nazwy na HUMANEO co w dosłownym znaczeniu znaczy nowoczesny człowiek. 

Pragniemy również podkreślić, że HUMANEO, dawniej Europejski Instytut Edukacji Informatycznej jest zawsze otwarte dla ludzi z pasją, specjalistów i ekspertów zawodowych, ludzi jasnych i otwartych umysłów, którzy mają odwagę łamać stereotypy i zmieniać świat. 

Zalety certyfikacji ECCC

Elastyczność 

System certyfikacji ECCC pozwala na indywidualny dobór zakresu jak i poziomu weryfikowanych kompetencji. Nie ma narzuconej kolejności zdawania poszczególnych modułów. Daje to możliwość indywidualnego dostosowania kompetencji do potrzeb stanowiska pracy. Proces doboru odpowiednich modułów do stanowiska pracy może być wspomagany poprzez macierz kompetencji, która jest jedynie zaleceniem. Elastyczność certyfikacji ECCC daje możliwość precyzyjnego planowania szkoleń oraz dostosowania ich do poziomu i potrzeb kursantów. 

Standaryzacja 

Egzaminy ECCC zostały tak skonstruowane by weryfikować kompetencje zdefiniowane w sylabusach ECCC. Sylabusy są elementem standardu i są upublicznione. Ustalają zakres egzaminów oraz mogą służyć, jako podstawa do opracowania programów szkoleń. 

Dokładność oceny poziomu kompetencji 

Wynik egzaminu podawany jest w procentach, dzięki czemu zostaje precyzyjnie określony poziom kompetencji. Konstrukcja egzaminu, w tym objęcie pytaniami wszystkich zagadnień z sylabusa, zapewnia dokładność oceny. 

Obiektywność 

Poziomy A i B egzaminów ECCC są realizowane za pomocą Platformy Egzaminacyjnej ECCC, która losowo tworzy zestawy egzaminacyjne oraz sprawdza poprawność odpowiedzi. W przypadku egzaminów ECCC na poziomach C i D, kursant rozwiązuje złożone i kompleksowe zadania praktyczne. Zadania te są oceniane przez uprawnionych Egzaminatorów ECCC. Czas trwania egzaminu na każdym poziomie jest określony procedurą i wzrasta w miarę wzrostu poziomu egzaminu. 

Natychmiastowa gratyfikacja 

W przypadku egzaminów ECCC na poziomach A i B, Platforma Egzaminacyjna ECCC sprawdza egzamin, podaje wynik a następnie sporządza elektroniczną wersję certyfikatu w formie pdf. 

Rozszerzalność 

Stały rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i jej zastosowań ma wpływ na tworzenie nowych modułów certyfikacji kompetencji informatycznych. Pozwala to na dostosowanie procesu certyfikacji do zmieniających się potrzeb rynku. 

Innowacyjność 

Dzięki swoim cechom takim jak elastyczność, dokładność, rozszerzalność, niezależność oraz, przede wszystkim, dzięki możliwości dostosowania poziomu i zakresu certyfikacji do potrzeb odbiorcy, standard certyfikacji ECCC jest systemem innowacyjnym. Zachowywane są przy tym najważniejsze cechy poprawnego systemu certyfikacji: obiektywność, standaryzacja i wysoka jakość.

Jak powinna wyglądać nowoczesna firma szkoleniowa XXI wieku?

Uświadomienie sobie tego, w jakim świecie żyjemy oraz baczna obserwacja rzeczywistości pozwala na zaprojektowanie i prowadzenie firmy doskonale wpisującej się w tę rzeczywistość. Niejednokrotnie, firma musi stanowić opozycję do zastanych, istniejących już modeli i skostniałych standardów. Musi być dostosowana do ludzi, którzy z każdym nowym pokoleniem ewoluują w nową jakość. Dlatego jedynym pewnikiem, który kształtuje struktury we współczesnym świecie jest „zmiana”. W swojej działalności Europejski Instytut Edukacji Informatycznej bazuje na tego typu filozofii. Brak sztywnych struktur organizacyjnych czy przesadnej biurokracji sprawia, że możemy działać szybko i skutecznie. Tym, co nas charakteryzuje jest odwaga, ciągłe doskonalenie, wyzwolenie z tradycyjnych ograniczeń, gotowość do podejmowania wyzwań i ryzyka, a także pasja i determinacja w dążeniu do celu. O wielkości firmy decydują tak naprawdę wartości niematerialne. Wbrew pozorom, w warunkach niepewności i ryzyka, to właśnie te aspekty zapewniają nam przewagę konkurencyjną na wielu płaszczyznach i pozwalają na szybką adaptację do zmieniających się potrzeb rynku. Nie boimy się wyzwań i jesteśmy skłonni podejmować ryzyko.

Skip to content