DOŚWIADCZENIE W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH

Zasoby techniczne

Stowarzyszenie Humaneo, dawniej Europejski Instytut Edukacji Informatycznej posiada niezbędny potencjał techniczny by realizować projekty z zachowaniem najlepszych praktyk i wysokich standardów jakości. Siedziba Humaneo znajduję się nieprzerwanie od 2006 roku na terenie województwa małopolskiego. Wnioskodawca posiada również oddziały terenowe. Humaneo posiada pełne zaplecze techniczne niezbędne do działań administracyjno-technicznych: komputery, serwery, niezależne punkty dostępowe do sieci internetowej, urządzenia drukujące, służbowe samochody hybrydowe. Dysponuje mobilnymi laboratoriami komputerowymi, dzięki którym jest w stanie przeprowadzić szkolenia oraz egzaminy w dowolnym miejscu. Ponadto Wnioskodawca posiada sprzęt multimedialny i audiowizualny do prowadzenia wideokonferencji, co zapewni sprawną realizację projektu, regularną organizację spotkań zespołu projektowego, prowadzenie monitoringu i bieżące rozwiązywanie problemów.

Wnioskodawca posiada niezbędny potencjał finansowy i jest zdolny do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu.
Wnioskodawca nie planuje angażowania finansowego innych podmiotów.

 

Podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji informatycznej stanowią główne cele statutowe Stowarzyszenia.

 

Projekty Informatyczne, beneficjent:
Europejski Instytut Edukacji Informatycznej (EIEI)

 1. Tytuł: „Nowe perspektywy”;
  Województwo: mazowieckie, warmińsko-mazurskie;
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
  Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2007 – 2013;
  Wartość projektu: 1 247 082,00 zł
 2. Tytuł: „Akademia Kompetencji Informatycznych”; 
  Województwo: lubelskie; 
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 
  Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; 
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny; 
  Perspektywa: 2007 – 2013; 
  Wartość projektu: 1 161 040,00 zł
 3. Tytuł: „Akademia Kompetencji Informatycznych”; 
  Województwo: kujawsko-pomorskie,  śląskie; 
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 
  Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; 
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny; 
  Perspektywa: 2007 – 2013; 
  Wartość projektu: 918 161,00 zł
 4. Tytuł: „Akademia Kompetencji Informatycznych”; 
  Województwo: lubelskie,  wielkopolskie; 
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 
  Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; 
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny; 
  Perspektywa: 2007 – 2013; 
  Wartość projektu: 618 585,00 zł
 5. Tytuł: „Akademi@ kluczowych kompetencji”; 
  Województwo: lubelskie; 
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 
  Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty; 
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny; 
  Perspektywa: 2007 – 2013; 
  Wartość projektu: 468 630,08 zł
 6. Tytuł: „@ktywni 45+”; 
  Województwo: małopolskie, podkarpackie; 
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 
  Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; 
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny; 
  Perspektywa: 2007 – 2013; 
  Wartość projektu: 294 170,00 zł
 7. Tytuł: „Przedsiębiorcz@ Kobieta”; 
  Województwo: lubuskie, mazowieckie, pomorskie; 
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 
  Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; 
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny; 
  Perspektywa: 2007 – 2013; 
  Wartość projektu: 203 978,01 zł
 8. Tytuł: „@ktywni 45+”; 
  Województwo: kujawsko-pomorskie; 
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 
  Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; 
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny; 
  Perspektywa: 2007 – 2013; 
  Wartość projektu: 196 260,00 zł

Projekty Informatyczne, beneficjent:
HUMANEO

 1. Tytuł: „Akademia informatyczna CISCO”;
  Województwo: mazowieckie;
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
  Działanie: 10.3. Doskonalenie zawodowe;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2014 – 2020;
  Wartość projektu: 844 800,00 zł
 2. Tytuł: „Akademia Kompetencji Informatycznych”;
  Województwo: łódzkie;
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
  Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2007 – 2013;
  Wartość projektu: 1 090 640,00 zł
 3. Tytuł: „CISCO – Energia Kompetencji”;
  Województwo: wielkopolskie;
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
  Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2007 – 2013;
  Wartość projektu: 859 691,20 zł
 4. Tytuł: „Akademia Kompetencji Informatycznych”;
  Województwo: kujawsko-pomorskie;
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
  Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2007 – 2013;
  Wartość projektu: 834 812,00 zł
 5. Tytuł: „CISCO – Energia Kompetencji”;
  Województwo: zachodniopomorskie;
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
  Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2007 – 2013;
  Wartość projektu: 831 660,40 zł
 6. Tytuł: „W sieci kompetencji”;
  Województwo: podlaskie;
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
  Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2007 – 2013;
  Wartość projektu: 776 025,92 zł
 7. Tytuł: „Cisco – Energia kompetencji w usługach informatycznych”;
  Województwo: podkarpacie;
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
  Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2007 – 2013;
  Wartość projektu: 762 600,00 zł
 8. Tytuł: „CISCO – Energia Kompetencji”;
  Województwo: lubelskie;
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
  Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2007 – 2013;
  Wartość projektu: 750 707,80 zł
 9. Tytuł: „Akademia Kompetencji Informatycznych”;
  Województwo: mazowieckie;
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
  Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2007 – 2013;
  Wartość projektu: 618 411,00 zł
 10. Tytuł: „CISCO – Sieć kompetencji”;
  Województwo: lubuskie;
  Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
  Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2007 – 2013;
  Wartość projektu: 572 086,80 zł
 11. Tytuł: „Odkrywamy tajniki – komputery i języki!”;
  Województwo: pomorskie;
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
  Działanie: 5.5. Kształcenie ustawiczne;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2014 – 2020;
  Wartość projektu: 1 963 530,37 zł
 12. Tytuł: „Ak@demia umiejętności ICT”;
  Województwo: pomorskie;
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
  Działanie: 5.5. Kształcenie ustawiczne;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2014 – 2020;
  Wartość projektu: 1 329 696,00 zł
 13. Tytuł: „Siła cyfrowych kompetencji”;
  Województwo: świętokrzyskie;
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;
  Działanie: 8.4. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2014 – 2020;
  Wartość projektu: 958 125,00 zł
 14. Tytuł: „Nowe kwalifikacje w branży informatycznej”;
  Województwo: podkarpackie;
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
  Działanie: 9.5. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2014 – 2020;
  Wartość projektu: 825 875,00 zł
 15. Tytuł: „e-kompetentni”;
  Województwo: wielkopolskie;
  Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020;
  Działanie: 8.2. Uczenie się przez całe życie;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2014 – 2020;
  Wartość projektu: 765 000,00 zł
 16. Tytuł: „TIK tak – na kompetencje cyfrowe przychodzi czas!”;
  Województwo: dolnośląskie;
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
  Działanie: 10.3. Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2014 – 2020;
  Wartość projektu: 580 500,00 zł
 17. Tytuł: „AKCJA KWALIFIKACJA”;
  Województwo: kujawsko-pomorskie;
  Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
  Działanie: 10.4. Edukacja dorosłych;
  Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny;
  Perspektywa: 2014 – 2020;
  Wartość projektu: 4 411 556,40 zł
Skip to content