DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE IT

Humaneo powstało w 2005 roku jako Europejski Instytut Edukacji Informatycznej (EIEI). Jego głównym celem na początku działalności było rozpowszechnianie działań na rzecz edukacji informatycznej, co potwierdzają pierwsze cele statutowe stowarzyszenia którymi są:

– podejmowanie działań na rzecz rozwoju edukacji informatycznej;

– rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 

Misją HUMANEO jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez podejmowanie działań o innowacyjnym charakterze, opartych na wiedzy i najlepszych praktykach branżowych. HUMANEO to zespół ludzi, którzy łącząc pasję z działaniem, opracowują i wprowadzają innowacyjne rozwiązania odpowiadając na realne potrzeby pracodawców oraz społeczeństwa obywatelskiego. W podejmowanych przez nich inicjatywach, potrzeby człowieka znajdują się w centrum. Skutecznie na nie odpowiadają, wykorzystując system walidacji kwalifikacji informatycznych ECCC (European Computer Competence Certificate)

Skip to content