Jak wydobyć motywację do działania i pracy w roli nauczyciela?

Szkolenie składa się z dwóch modułów. Celem jego jest wzmocnienie świadomości w obszarze własnych motywatorów, wypełnianych ról zawodowych i osobistych oraz poszukiwanie przyczyn utraty zaangażowania, rozwijania umiejętności i stosowania technik wzmacniających motywację.

MODUŁ I

Czynniki motywujące i demotywujące w pracy nauczyciela. Kotwice karier zawodowych Edgara Scheina – diagnozowanie własnych kotwic motywacyjnych uczestników. Techniki automotywacji oraz włączanie technik zdrowego myślenia – przeformułowanie negatywnych myśli. Koncepcja głasków E.Berne’a – ekonomia znaków rozpoznania przyjmowanych od innych i dawanych sobie.

MODUŁ II

Koncepcja Ról Społecznych B. Schmidta (społeczne, prywatne, organizacyjne i zawodowe) – czyli w jakich obszarach jestem spełniony a w jakich mam deficyt lub nadmiar, w jakich rolach brakuje granic i jak to wpływa na wewnętrzną motywację i współpracę z innymi ma gruncie osobistym i zawodowym. Realizacja własnych potrzeb, wzmacnianie samego siebie i budowanie siły osobistej.

TRENER

Monika Kuras

Trener z 20-sto letnim stażem, konsultant, coach, ekspert w obszarze szkoleń i rozwoju z doświadczeniem w pracy konsultacyjno-rozwojowej w międzynarodowych organizacjach. Specjalizuje się w tematyce związanej z Analizą Transakcyjną, prowadzi autorskie programy rozwoju osobistego w biznesie dla specjalistów i menedżerów. Inicjuje i wdraża działania związane z procesem rozwoju kompetencji pracowników. Zrealizowała ponad 1500 godzin szkoleniowych oraz 7S00 godzin coachingowych. Przygotowując i koordynując duże projekty szkoleniowe, współpracuje i wspiera konsultacyjnie działy HR. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Prowadzi kilkuletnie programy rozwoju liderów i menedżerów w globalnych organizacjach. Ponadto brała udział w przygotowaniu oraz prowadzeniu konsultacji dla firm, oraz w rozwijaniu trenerów wewnętrznych w organizacjach. Interesuje się tematyką rozwoju osobistego, szczególnie zarządzaniem energią i stresem, neurobiologią w procesach decyzyjnych, zmianie nawyków, dialogiem motywującym, inteligencją emocjonalną itp. Prowadzi coachingi w oparciu o relacyjne podejście w nurcie psychologii humanistycznej. Posiada certyfikat Extended DISC® oraz certyfikat podyplomowego kursu Terapii Rodzin, II stopień kursu dla Trenerów (Kontrakt OSH, MBM Matkowski). Ukończyła Coaching relacyjny Grupy Doradczo Szkoleniowej – Transmisja. Z wykształcenia psycholog z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem ITAA (International Transactional Analysis Associacion). Wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej m. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Liczba godzin:

8 godzin dydaktycznych (2x4 godziny)

Forma:

stacjonarna lub zdalna

Szkolenie prowadzi:

Monika Kuras trener, coach, psycholog

Zapraszamy do kontaktu z Humaneo w celu ustalenia szczegółowych warunków realizacji usługi:

Dorota Dyszkiewicz: dorota.dyszkiewicz@humaneo.pl tel. 663 031 704

Tomasz Nowak: tomasz.nowak@humaneo.pl tel. 662 005 102

LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Skip to content